Access technologies: multiple access, multiple users, multiple distributed antenna systems

Reference number
Coordinator Kungliga tekniska högskolan - Skolan för elektro- och systemteknik
Funding from Vinnova SEK 4 000 000
Project duration July 2008 - September 2011
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2008-00970

Page statistics