4d ergonomics-modeling and evaluation of operators behaviour

Reference number
Coordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för produkt- och produktionsutveckling
Funding from Vinnova SEK 7 740 000
Project duration January 2006 - June 2009
Status Completed

External links

Last updated 25 November 2019

Reference number 2005-01998

Page statistics