Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Stor nordisk satsning på forskning och innovation inom individanpassad medicin

Published: 17 April 2019

Individanpassad medicin ger möjligt att erbjuda varje enskild patient en mer precis och målinriktad diagnostik och behandling. De nordiska länderna gör en gemensam storsatsning på forskning och innovation inom området, där Vinnova nu beslutat om finansiering av de svenska parterna i projekten.

Projekten får finansiering i en satsning som görs av NordForsk tillsammans med fem nordiska innovationsmyndigheter.  Sju projekt får dela på totalt 173 miljoner kronor, varav drygt 70 miljoner går till svenska parter. Svensk deltagande finns i fem av projekten. De sjukdomsområden som täcks in är infektion, mag-tarm sjukdom, reumatoid artrit och prostatacancer diagnostik. Ett projekt följer även upp hälsoekonomi.

- Det är viktigt att hitta nya lösningar som kan förbättra för patienter med svåra sjukdomar. Satsningen innebär också att Norden kan stärka sin position gentemot resten av världen. Vi är redan bra på detta, men vi har ännu större potential om vi samarbetar, säger Elisabet Nielsen, programansvarig på Vinnova.  

Projekt som får svensk finansiering i satsningen:

NorDCaP
Den bärande idén bakom NorDCaP är att implementera individanpassad behandling för att säkra bättre och mer precis diagnos av prostatacancer. Det kommer att ge bättre livskvalitet för patienterna och öka antalet personer som överlever prostatacancer. Behandlingen kommer också att skapa högre kvalitet på vården av patienter och ett mer kostnadseffektivt och hållbart hälsovårdssystem.
Projektledare: Henrik Grönberg, Karolinska Institutet

PERAID
Projektet kommer att implementera individanpassad medicin inom allvarliga smittsamma sjukdomar med fokus på livshotande nekrotiserande fasciitt (infektion av köttätande bakterier) och behandling av patienter med blodförgiftning.
Projektledare: Anna Norrby-Teglund, Karolinska Institutet

NORA
Målet med NORA-projektet är att utveckla individanpassade förhållningssätt till behandling av ledgångsreumatism (reumatoid artrit) med hjälp av nya prediktionsmodeller och digitala verktyg.
Projektledare: Johan Askling, Karolinska Institutet

NORDTREAT
Det överordnade målet för projektet är att förbättra prognosen och livskvaliteten för patienter med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) genom att introducera en ny individanpassad medicinsk algoritm baserat på -omicsdata.
Projektledare: Jonas Halfvarson, Örebro universitet

PRECISE
PRECISE syftar till att förbättra beslut inom hälsovårdssektorn för att tillrättalägga implementering av kostnadseffektiva åtgärder inom individanpassad medicin på kliniken, baserat på så kallade case-studier.
Projektledare: Eline Aas, Statens legemiddelverk, Norge

Frågor?

Elisabet Nielsen

Head of department

+46 8 473 31 07

Last updated 17 April 2019

Page statistics