Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Our e-services for applications, projects and assessments close on Thursday 25 April at 4:30pm because of system upgrades. We expect to open them again on Friday 26 April at 8am the latest.

Singapore i täten för digitalisering

Published: 27 March 2019

Singapore är ett av de länder i världen som kommit längst i digitaliseringen av offentlig verksamhet. Ett exempel på nya digitala tjänster för medborgarna är en plattform för livslångt lärande. Vad kan Sverige lära av stadsstaten i Sydostasien?

Singapore har hälften så många invånare som Sverige på en yta som är en femtedel av Gotlands. Men trots stora skillnader finns det också likheter mellan länderna. Båda är små exportberoende länder som lever av innovation och internationella samarbeten. Precis som Sverige har Singapore också en utmaning med en åldrande befolkning.

Ylva Strander är enhetschef inom innovationsledning på Vinnova. I februari besökte hon Singapore för att lära och utbyta information inom digitalisering, tillsammans med representanter för Sveriges kommuner och landsting och Myndigheten för digital förvaltning.

- Singapore har en väldigt fokuserad strategi kring innovation och digitalisering som hela landet sluter upp kring. Alla delar av statsapparaten bidrar och jobbar mot samma mål. Det finns också en kombination av planering, lyssnande och flexibilitet. Det handlar mycket om att arbeta nära medborgarna och förstå deras behov, säger hon.  

Samlat grepp kring digitaliseringsfrågorna

För att fortsätta att vara konkurrenskraftigt och möta samhällsutmaningar jobbar Singapore med en strategi för att digitalisera hela samhället som kallas Smart Nation. En väsentlig del är digitaliseringen av offentlig sektor i alla dess dimensioner.

Medan de flesta länder inklusive Sverige har en fragmenterad myndighetsvärld där olika myndigheter har helt egna system och teknikresurser, har Singapore skapat en samordnande myndighet, Government Technology Agency (GovTech), direkt under premiärministerns kansli. Det är ett organ som jobbar tvärs över alla myndigheter och levererar digitala tjänster till medborgarna.

GovTech ansvarar dessutom för den infrastruktur som behövs för att driva digital transformation av offentlig sektor.

- Det är grundläggande med en genomtänkt struktur för att hantera data. Företag kan bygga tjänster på data som finns tillgänglig men myndigheterna utvecklar också egna tjänster med hjälp av detta, säger Ylva Strander.  

Medborgaren i centrum

En viktig utgångspunkt i Singapore är att sätta medborgarnas behov i centrum för digitaliseringen.  

- Det handlar mycket om att arbeta med innovationskultur och skapa ett mindset där förståelse för användarna, samarbete mellan myndigheter och med intressenter och experimenterande står i centrum.  

Ett konkret exempel är den digitala tjänsten Moments of Life som nyligen lanserats och som innehåller användbara tjänster och information som människor behöver i olika skeden av livet. Föräldrar med småbarn kan till exempel hitta den närmaste förskolan eller boka tid för vaccinering, allt samlat på samma ställe. Tjänsten utvecklades i nära samverkan med medborgarna och i tätt samarbete mellan myndigheter.

Singapores regering har också identifierat livslångt lärande som en framgångsfaktor och har därför tagit ett samlat grepp kring att utveckla medborgarnas kompetens. SkillsFuture är en ny plattform som syftar till att ge medborgarna möjligheter att utvecklas genom hela livet. Varje individ har fått ett konto för sitt livslånga lärande, där det erbjuds kurser och där det går att samla betyg och intyg.

- På plattformen finns utbildningar från universitet och privata företag, men också kurser som är specifikt framtagna för SkillsFuture. Det är en effektiv och användarvänlig utbildningstjänst. På det här sättet får universiteten också en roll i vidareutbildning, utanför det vanliga kursutbudet.

Sverige kan lära

Sverige kan inte kopiera de lösningar som Singapore använder rakt av. Det finns skillnader inte bara när det gäller geografi och befolkningstäthet utan också när det kommer till frågor om demokrati, yttrandefrihet och hur den politiska styrningen fungerar. Upphandlingsregler och annat påverkar också. Men Ylva Strander menar att det ändå finns mycket att inspireras av.  

- Det finns en drivkraft och en vilja till samarbete i Singapore där jag tror att vi har mycket att lära. I Sverige har vi en lång tradition av samverkan, men på vissa områden går det för långsamt och ibland hämmas samarbetet av stuprörstänkande. Vi behöver ta ett mer samlat grepp kring digitaliseringsfrågorna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last updated 27 March 2019

Page statistics