Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Our e-services for applications, projects and assessments close on Thursday 30 May at 4:30pm because of system upgrades. We expect to open them again on Friday 31 May at 8am the latest.

Vinnova öppnar kontor i startup-metropol

Published: 27 September 2018

Är du intresserad av samarbete med landet som har flest startups i världen i förhållande till sin storlek? Nu finns Ann-Mari Fineman från Vinnova på plats i Tel Aviv för att hjälpa företag att skapa innovationssamarbeten mellan Sverige och Israel.

Hur kommer det sig att Vinnova öppnar ett kontor i Tel Aviv?
Israel är ett av världens mest intressanta länder vad gäller forskning och innovation, och har ett globalt välkänt starkt innovationssystem, särskilt vad gäller startups. Landet har flest startups i världen i förhållande till sin befolkningsstorlek och fler företag på Nasdaq än hela europeiska kontinenten. Landet satsar en stor del av BNP på forskning och innovation, och ungefär tio procent av befolkningen jobbar i startups. Nästan alla de stora, globala, välkända teknikföretagen har utvecklingsbolag i Israel. Med detta som bakgrund beslutade regeringen att ge Vinnova i uppdrag att etablera verksamhet i Tel Aviv.

Vad gör du?
Både rollen och jag är nya här i Tel Aviv, så det är mycket utforskande, kontaktskapande och experimenterande för att lära känna det israeliska innovationssystemet. Jag stämmer av olika aktörers intresse, behov eller önskemål kring samverkan med Sverige. Bland annat diskuterar jag med Israel Innovation Authority (IIA) om gemensamma satsningar och träffar andra länders innovationsråd för att hämta inspiration av deras verksamhet.

I förlängningen hoppas jag på att utveckla samverkan med framför allt de övriga nordiska länderna, på liknande sätt som vi gjort med Nordic Innovation House i Silicon Valley. Jag träffar också svenska organisationer med intresse för Israel, till exempel RISE och Innovation Skåne, för att stämma av deras behov.

Vem kan vända sig till dig?
Alla svenska eller israeliska organisationer som är intresserade av innovationssamverkan mellan länderna på något sätt är välkomna att kontakta mig. Vilken hjälp de kan få beror till stor del på vilken typ av samverkan de söker efter. Det kan vara alltifrån kontakter med svenska storföretag, deltagande i konferenser och delegationsresor till Israel eller Sverige, till att skapa gemensamma innovationsprojekt som Vinnova är med och finansierar.

Jag kommer dels att jobba med att koppla ihop enskilda organisationer och organisera delegationsresor, dels att jobba långsiktigt för att skapa plattformar och strukturer för samverkan. Det skulle till exempel kunna vara ett acceleratorprogram för svenska företag liknande det vi har i Silicon Valley.

Finns det några intressanta skillnader mellan Sverige och Israel?
Energinivån och tempot är högt och det finns en "sense of urgency" i tillvaron. Det finns också en passion för innovation och entreprenörskap, och en stark känsla för hur viktigt det är för landet. Det är roligt att se att det finns mycket intresse för Sverige som innovationsland. Många framhäver styrkan i det svenska innovationssystemet vad gäller att växa bolag, snarare än att "bara" göra exit, det vill säga att sälja av sitt bolag.

Personliga kontakter är viktigare här i Israel – individer har många gånger större betydelse än organisationer, och alla känner alla. Kommunikationsstilen är väldigt rak. Det är ofta snabba puckar där saker händer med kort varsel och gärna med annorlunda upplägg. Det finns också en hälsosam inställning till "misslyckande", där man ser det som viktigt lärande snarare än hinder för fortsatt verksamhet.

Pitchtävling för startups

Tillsammans med Israels ambassad i Sverige anordnar Vinnova en pitchtävling där startups har chansen att vinna en resa till Israel - fullproppad med intressanta företagsbesök, föreläsningar, möten med investerare och nya kontakter från hela världen. Sista ansökningsdag är 12 oktober 2018. 

Frågor?

Ann-Mari Fineman

Programme Manager

+46 8 473 31 68

Last updated 27 September 2018

Page statistics