Varför pratar alla om AI? - poddavsnitt 2

Utvecklingen inom artificiell intelligens går rasande snabbt och har potential att leda till genomgripande förändringar i våra liv, i arbetslivet och för hela samhället.

I det andra avsnitt av podden Innovation fokuserar vi på hur AI kan bidra till att lösa utmaningar vi människor inte lyckats knäcka och vilka kunskaper vi behöver för att nå dit. Vad krävs för att AI ska bidra till det samhälle vi önskar?

Poddavsnittet finns också på Podcaster, Itunes och andra platser där poddar finns. Sök på ”Innovation Vinnova”.

Poddavsnittet på iTunes

<p>Read about inspiring innovations and meet the people behind them.</p>

Last updated 4 December 2019

Page statistics