Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Seminarieserie om digital omställning av svensk industri

Vinnova erbjuder tillsammans med fyra svenska universitet fem seminarier under hösten 2021 på temat digital omställning. Seminarierna är öppna för alla men riktar sig särskilt till personer verksamma inom svensk industri.

Last updated 15 November 2021

Page statistics