Är du intresserad av internationellt forskarsamarbete? Informationsdag om COST

Organised by: Vinnova Vinnova, Mäster Samuelsgatan 56, Stockholm, Vinnova mötesrum Nobel Tue 14 Mar 2017 at 10:00-15:00

Vinnova välkomnar dig till ett informationsmöte om COST, European Cooperation in Science and Technology den 14 mars. COST är ett europeiskt nätverksprogram för såväl teknisk som samhällsvetenskaplig och medicinsk forskning och täcker allt från grundforskning till tillämpad forskning.

COST syftar till att organisera och samordna forskning och utvecklingsprojekt vid universitet, institut och industrier i Europa, så att de nationella resurserna nyttjas mer effektivt. Samarbeten inom COST kanaliseras via så kallade COST-Aktioner, som kan beskrivas som kraftsamlingar inom olika ämnesområden. Det finns ingen central projektfinansiering inom COST, men initiativet kan ge bidrag till nätverkande och erfarenhetsutbyte mellan projekten.

COST är ett komplement till Horisont 2020 och det förekommer ofta kopplingar mellan COST-Aktioner och Horisont 2020-projekt. Ett sätt att skapa nätverk inför en Horisont 2020 ansökan kan vara att delta i en COST-Aktion.

På informationsdagen får du en övergripande bild av COST, hur man gör för att gå med i en COST-Aktion samt tips och råd kring vad man behöver tänka på inför en COST-ansökan. Informationsmötet kommer att hållas på svenska men vissa presentationer kommer att vara på engelska.

Sometimes we photograph or video record our activities. If you don't want to participate in photos or videos, please let us when you arrive.

Dokument

Här kan du ladda ner presentationen från informationsdagen.

Frågor?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta:

Henrik Fridén

Programme manager

+46 8 473 31 54

Last updated 30 January 2017

Page statistics