The Global Kitchen

Reference number 2012-04093
Coordinator ATELIER TOMORROW AB
Funding from Vinnova SEK 300 000
Project duration December 2012 - October 2013
Status Completed

Purpose and goal

Projektet har testat en virtuell metod för spetsanvändarinnovation med hjälp av en mobil applikation och en gemensam mjukvaruplattform för idéutveckling med deltagande av spetsanvändare. Metoden testas i köksbranschen med avseende på 3 frågor: - Utmaningar i köket - Lösningar från spetsanvändare - Idéer från användare och spetsanvändare I det ursprungliga projektförslaget var syfte att rekrytera 50 spetsanvändare o få upp till 150 inputs till nya kökslösningar. Detta ändrades efter VINNOVA-workshop och rekommendation från Eric von Hippel till 10 spetsanvändare och 50 inputs

Results and expected effects

Mer än 50 spetsanvändare identifierades och rekryterades för deltagande Av dem deltog 16 spetsanvändare med 53 ingångar och idéer. Därigenom har experimentet fullföljt ett av målen: Metoden är genomförbar som metod får att fånga upp idéer. Men det tog mycket längre tid att identifiera och rekrytera spetsanvändare än väntat samt att fånga inputs från dem. Därför har vi ännu inte lyckats mogna utvalda idéer t koncept. Det är planerat att äga rum vid ett seminarium i december´13 i samarbete med Prodktutvecklingsprog. på MaH, därmed räknar vi också med att ha nya kökskoncept som effekt.

Approach and implementation

1.Rekrytering av spetsanvändare Metoden ändrades då köksföretaget inte skulle delta på grund av tidsskäl. Vi rekryterade spetsanvändare via Facebook, linkedin, internet research och nätverk. 2.Test av mobil app. Den mobila appen. sattes upp med projektet och spetsanvändarna som var inbjudna bidrog med 53 inputs och idéer. 3.Test av samverkande webbplattforem för idéutveckling Vi analyserar inputs och idéer på plattformen och kommer att ha en idéutvecklingsworkshop i december 2013. 4.Utvärdering och lärdomar. Klar, men med sista etappen i december.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.