Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Our e-services for applications, projects and assessments close on Thursday 25 April at 4:30pm because of system upgrades. We expect to open them again on Friday 26 April at 8am the latest.

Book cover Utvärdering av MERA-programmet
Published
2008-December
Series number
VA 2008:14
Publisher
Vinnova
Author
Tomas Åström, Tommy Jansson, Lars Niklasson & Sven Faugert - Technopolis group, Faugert & Co Utvärdering AB
ISBN
978-91-85959-37-2
ISSN
1650-3104/1651-355X
Number of pages
126

Vinnova fick i slutet av 2004 ett regeringsuppdrag att ta fram ett förslag till ett FoU-program inom produktionsteknik för fordonsindustrin. Ett förslag levererades i mars 2005, och Vinnova fick sedan i uppdrag att, tillsammans med fordonsindustrin och andra offentliga finansiärer genomföra ett sådant program. Vinnova har haft det operativa ansvaret för programmet.

MERA-programmet öppnades för ansökningar i september 2005, och när det löper ut den sista december 2008 har över 50 FoU-projekt startats och finansierats inom programmet.

Programmet har varit osedvanligt stort jämfört med många andra forsknings- och FoU-program. Den offentliga finansieringen, via Vinnova, Nutek och Västra Götalandsregionen, har uppgått till 305 miljoner kronor över programperioden. Denna summa har sedan medfinansierats med industriella insatser till över 500 miljoner kronor. Totalt har programmet omsatt mer än 820 miljoner kronor på 3,5 år. Många projekt pågår ytterligare en tid, och de slutliga effekterna av programmet kommer inte att kunna studeras ännu.

Under 2008 har en utvärdering genomförts. Resultatet av den utvärderingen finns i den härrapporten. Utvärderingen har beaktat effekter, måluppfyllelse, programstrategi och effektivitet. Utvärderingen har genomförts med intervjuer, enkäter och projektanalys med personer såväl inom som utom programmet.

Last updated 15 December 2022

Page statistics