Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Our e-services for applications, projects and assessments close on Thursday 23 Mars at 4:30pm because of system upgrades. We expect to open them again on Friday 24 Mars at 8am the latest.

Swedish Innovation Journalism Fellowships

En utvärdering

Book cover Swedish Innovation Journalism Fellowships
Published
2007-June
Series number
VR 2007:08
Publisher
Vinnova
Author
Hans Bergström & Jan-Olov Johansson
ISBN
978-91-85084-90-6
ISSN
1650-3104
Number of pages
46

Denna utvärdering som Vinnova låtit genomföra har som främsta syfte att underbygga Vinnovas beslut om fortsatta prioriteringar av Vinnovas program för innovationsjournalistik, kallat Swedish Innovation Journalism Fellowships. Programmet, som inleddes 2003, genomförs i samarbete med Stanforduniversitetet. I programmet ingår att ge svenska journalister möjlighet att arbeta vid större amerikanska tidningsredaktioner.

Det mål som formulerats för programmet är "att förstärka innovationssystemen genom att förstärka informationsflödet inom systemen, samt mellan innovationssystemen och relevanta delar av omvärlden. Detta görs genom att satsa på kompetensen hos innovationsjournalister, de som har satt som sin uppgift att sprida information, väcka debatt, kritiskt granska aktörer och verksamheter samt mynta begrepp".

Programmet har en pionjärroll. Erfarenheterna av Vinnovas program har lett till att liknande program initierats i Finland, Slovenien och Pakistan.

Last updated 15 December 2022

Page statistics