Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Book cover Svenskt deltagande i sjätte ramprogrammet
Published
2007-April
Series number
VA 2007:11
Publisher
Vinnova
Author
Eugenia Perez - Vinnova
ISBN
978-91-85084-84-5
ISSN
1650-3104/1651-355X
Number of pages
114

Här beskrivs det svenska deltagandet i EU-kommissionens sjätte ramprogram för forskning och utveckling, RP6, fram till och med 2006-07-17. Då hade 12 miljarder € kontrakterats, motsvarande 63,8 % av den totala budgeten. Totalt har 6 662 projekt kontrakterats och 51 358 deltaganden registrerats. I 1 190 av dessa projekt registrerades svenska aktörer och dessa deltog 1 876 gånger, vilket motsvarar 3,7 % av det totala deltagandet.

Totalt har svenska aktörer kontrakterats 510 miljoner €, vilket placerar Sverige på en åttonde plats bland deltagarnationerna i FP6, samma placering som i FP5.

Rapporten presenterar endast statistiska uppgifter om det svenska deltagandet och är ämnad att fungera som ett faktaunderlag. Syftet med rapporten är inte att göra analyser över deltagandet utan endast att kommentera det.

Last updated 15 December 2022

Page statistics