Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Bokomslag Svenskt deltagande i sjätte ramprogrammet
Utgiven
2007-april
Serienummer
VA 2007:11
Utgivare
Vinnova
Författare
Eugenia Perez - Vinnova
ISBN
978-91-85084-84-5
ISSN
1650-3104/1651-355X
Antal sidor
114

Här beskrivs det svenska deltagandet i EU-kommissionens sjätte ramprogram för forskning och utveckling, RP6, fram till och med 2006-07-17. Då hade 12 miljarder € kontrakterats, motsvarande 63,8 % av den totala budgeten. Totalt har 6 662 projekt kontrakterats och 51 358 deltaganden registrerats. I 1 190 av dessa projekt registrerades svenska aktörer och dessa deltog 1 876 gånger, vilket motsvarar 3,7 % av det totala deltagandet.

Totalt har svenska aktörer kontrakterats 510 miljoner €, vilket placerar Sverige på en åttonde plats bland deltagarnationerna i FP6, samma placering som i FP5.

Rapporten presenterar endast statistiska uppgifter om det svenska deltagandet och är ämnad att fungera som ett faktaunderlag. Syftet med rapporten är inte att göra analyser över deltagandet utan endast att kommentera det.

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan