Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Nesta Standards of Evidence

- en svensk översättning. Utgivare: Nesta (Storbritanniens innovationsstiftelse)

Book cover Nesta Standards of Evidence
Published
2015-October
Series number
Publisher
Nesta (Storbritanniens innovationsstiftelse)
Author
ISBN
ISSN
Number of pages
8

Att lösa samhällsutmaningar genom innovation får allt större betydelse för allt fler. I detta sammanhang utvecklas ett synsätt där affärsnytta och samhällsnytta går hand i hand. Det medför nya behov av effektmätning och evidens. Det räcker inte med att bara studera ekonomiska variabler. Nyttan med att förena affärs- och samhällsnytta är mycket mer mångbottnad, komplex och till viss del svårfångad.

När allt fler forsknings- och innovationssatsningar fokuserar på komplexa samhällsutmaningar behöver vi alltså hitta sätt att både mäta och tydliggöra samhällseffekter, samt att ta vara på lärdomar över tid. I dessa strävanden ser Vinnova den brittiska innovationsstiftelsen Nesta (Storbritanniens innovationsstiftelse) som en föregångare och har därför som ett led i detta arbete översatt föreliggande dokument.

Last updated 15 December 2022

Page statistics