Nesta Standards of Evidence

- en svensk översättning. Utgivare: Nesta (Storbritanniens innovationsstiftelse)

Published
2015-October
Language
Swedish
Series number
Series
External publication
ISBN
ISSN
Number of pages
8
Author
Price
Publisher
Nesta (Storbritanniens innovationsstiftelse)
Reference number
Subject
Research and innovation environments

Att lösa samhällsutmaningar genom innovation får allt större betydelse för allt fler. I detta sammanhang utvecklas ett synsätt där affärsnytta och samhällsnytta går hand i hand. Det medför nya behov av effektmätning och evidens. Det räcker inte med att bara studera ekonomiska variabler. Nyttan med att förena affärs- och samhällsnytta är mycket mer mångbottnad, komplex och till viss del svårfångad.

När allt fler forsknings- och innovationssatsningar fokuserar på komplexa samhällsutmaningar behöver vi alltså hitta sätt att både mäta och tydliggöra samhällseffekter, samt att ta vara på lärdomar över tid. I dessa strävanden ser Vinnova den brittiska innovationsstiftelsen Nesta (Storbritanniens innovationsstiftelse) som en föregångare och har därför som ett led i detta arbete översatt föreliggande dokument.

Last updated 6 March 2018

Page statistics