Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Från living labs till transition labs

En forskningsöversikt och kartläggning av innovationsmiljöer för hållbara städer

Book cover Från living labs till transition labs
Published
2018-February
Series number
VR 2018:03
Publisher
Vinnova
Author
Lisa Andersson, Heiti Ernits & Anna-Karin Stoltz Ehn - RISE
ISBN
978-91-87537-70-7
ISSN
1650-3104
Number of pages
38

Regeringen startade 2016 det strategiska samverkansprogrammet för smarta städer. Vinnova har i uppdrag att stödja samverkansprogrammet med analyser och andra investeringar.

Under 2017 genomförde RISE en kartläggning av innovationsmiljöer i städer med bidrag från Vinnova, som presenteras i denna rapport. Kartläggningen inriktas på innovationsmiljöer bredare än vad många uppfattar som testbäddar. Rapporten ger också en grund för indelning av olika typer av innovationsmiljöer, samt förklaring till vad som skiljer dem åt. Vinnova hoppas att rapporten ska bidra till ytterligare kontakter mellan olika innovationsmiljöer och mellan de befintliga miljöerna och nya aktörer. Vinnova har i uppdrag att stödja regeringens satsning på Testbädd Sverige. Det gör vi genom olika insatser, såsom Innovationsplattformar och Testbäddar samt stödjande åtgärder för att titta på policyutvecklingen i Sverige.

Hållbarhetsfrågor som drivkraft för innovation har på senare tid fått ett starkt ramverk i form av Agenda 2030 och hållbarhetsmålen, som tar ett helhetsgrepp ur globalt perspektiv på olika dimensioner av hållbarhet. Vinnova använder sedan 2017 Agenda 2030 som ett sätt att ge innebörd till begreppet hållbar tillväxt, som är målet för vår verksamhet. Med de utmaningar som beskrivs i hållbarhetsmålen blir det allt tydligare vilken viktig roll offentlig verksamhet spelar, i samverkan med andra.

Last updated 15 December 2022

Page statistics