Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Företag inom fordonsindustrin 2006 - 2010

Nationella, regionala och sektoriella klusterprofiler som underlag för analys- och strategiarbete

Book cover Företag inom fordonsindustrin 2006 - 2010
Published
2012-June
Series number
VA 2012:06
Publisher
Vinnova
Author
Tage Dolk & JC Persson - Addendi AB
ISBN
978-91-86517-67-0
ISSN
1650-3104/1651-355X
Number of pages
84

Inom ramen för Vinnovas omvärldsbevakning analyseras näringslivets struktur, strategiska områden för förnyelse samt forsknings- och innovationssamarbete för ett antal näringsgrenar. Nyligen avslutade eller pågående studier inkluderar: Life Science; Fordon; Gruv och mineral; Stål och andra metaller; Kemi; Maritima; Skog, massa och papper; Informations- och kommunikationsteknik samt Miljöteknik. Studierna genomförs med samma metodik men med viss anpassning till näringsgrenarnas olika karaktäristika. Vinnova avser att komplettera studierna med analys av andra näringsgrenar och av andra aspekter av innovationssystemen och uppdatera för att fånga trender, förnyelse och strukturomvandling.

Denna studie av fordonsindustrin är inriktad på att kunna identifiera internationellt konkurrenskraftiga kunskapskoncentrationer i landet som utgör viktiga delar av kompetenskluster som ytterligare skulle kunna stärkas, i syfte att öka konkurrenskraften i Sveriges fordonsindustri ytterligare. Denna studie redovisar därför så långt det är möjligt verksamheter där de finns geografiskt. För att inte missa viktiga samband inom koncerner har de stora fordonstillverkarna redovisats i ett separat avsnitt där deras verksamhet framgår.

Last updated 15 December 2022

Page statistics