Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Our e-services for applications, projects and assessments (the eServices portal) close on Thursday 26 January at 4:30pm because of system upgrades. We expect to open them again on Friday 27 January at 8am the latest.

Att skapa förutsättningar för innovation

Erfarenheter från "Idéslussar i kommuner - förstudie 2015"

Book cover Att skapa förutsättningar för innovation
Published
2017-January
Series number
VR 2017:01
Publisher
Vinnova
Author
Johanna Nählinder & Anna Fogelberg Eriksson – Linköpings universitet
ISBN
978-91-87537-58-5
ISSN
1650-3104
Number of pages
44

Rapporten sammanfattar erfarenheter från elva förstudieprojekt som bedrevs under perioden november 2015-november 2016 inom ramen för Vinnovas utlysning ”Idéslussar i kommuner - förstudier 2015”. Fokus för förstudieprojekten var att undersöka möjligheterna att utveckla en idésluss inom en eller flera kommuner och denna rapport beskriver de utmaningar och möjligheter som funnits i förstudieprojekten.

Satsningen är en del i överenskommelsen om stärkt innovationsförmåga i offentlig verksamhet mellan Vinnova och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 2015-2017. Det beslutades att beviljade projekt skulle följas av forskare som kunde agera stöd till kommunerna och även ge Vinnova och andra intresserade kunskap om vad som fungerar och inte fungerar. Såväl SKL som flera kommuner såg behov av och visade ett stort intresse för hur man bygger idéslussar i kommuner för att ta tillvara medarbetarnas idéer och engagemang.

Last updated 15 December 2022

Page statistics