Streetsmart

Reference number 2017-05499
Coordinator Scania CV Aktiebolag - Avd NECS
Funding from Vinnova SEK 1 384 000
Project duration September 2018 - September 2020
Status Ongoing
Venture Electronics, software and communication - FFI
Call 2016-05460-en

Purpose and goal

Detta projekt handlar om att ta fram energioptimerad hastighetsstyrning för tunga fordon där hänsyn tas till omgivningsparametrar. Fokus kommer att vara på dynamiska miljöer, där variabler som exempelvis önskad hastighet ändras ofta. Ett tidigare projekt har visat på en besparingspotential på upp till 13% i simuleringsmiljö. Syftet med detta projektet är att visa på implementerbarheten i lösningarna och uppnå åtminstone halva besparingen under verkliga förhållanden.

Expected results and effects

Huvuddelen av projektets resultat består i att anpassa tidigare framtagna energioptimerande styrning för implementation och utvärdering i en lastbil. Genom detta kommer värdefull erfarenhet och förståelse fås för förutsättningarna att föra resultaten vidare mot produkt. Projektet kommer också att undersöka och föreslå ett arkitekturellt styrsystemsgränssnitt mellan hastighetsstyrning och hybridsystemet.

Planned approach and implementation

Projektet genomförs till största delen av en heltidsdoktorand anställd av Scania i samarbete med KTH. Både KTH och Scania kommer dessutom bidra med eget arbete utöver doktorandens insats.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.