Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Pronatos 2017

Reference number
Coordinator Pronatos AB - Pronatos/Fotcompaniet
Funding from Vinnova SEK 294 782
Project duration November 2017 - August 2018
Status Completed
Venture Innovative Startups

Purpose and goal

Syftet med projektet var att utreda förutsättningarna för en ny behandlingsmetod för smärta i fot, ben, knä, och höft avsedd för svensk och internationell marknad. Målet var att genomföra en marknadsanalys, förstå användarkrav och regulatoriska krav på metoden samt ta fram ett licensavtal. Sammanfattningsvis har projektet nått, och i flera fall överträffat, målet. Utöver att utreda förutsättningarna har företaget tagit flera viktiga steg i att vidareutveckla prototypen, ta fram planer samt validerat resultaten med potentiella kunder och patienter.

Expected results and effects

Projektet har resulterat i en tydlig idé om företagets plan framåt, dess potential och trygghet i att det finns en stor efterfrågan. Prototypen har förbättrats och nått en mognadsgrad där den nu kan utvärderas av ett antal pilotkunder, vilket är nästa steg innan den introduceras bredare på marknaden. Effekten är att företaget kan fortsätta att utvecklas för att på sikt kunna möta behovet hos ca 40% av vuxna i EU och USA som lider av de fot- och ledåkommor som kan behandlas med metoden.

Planned approach and implementation

Projektet har drivits av Pronatos grundare, som utvecklat metoden under 30 år. Flertalet experter inom marknadsanalys, regulatoriska frågor, juridik och produktutveckling har involverats i arbetet. Arbetet har varit iterativt och resultat har löpande validerats med potentiella kunder samt patienter på den egna kliniken för att säkerställa att de möter marknadens krav och behov.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.

Last updated 21 October 2017

Reference number 2017-04071

Page statistics