Large area CVD graphene-based sensors/IR-photodetectors

Reference number
Coordinator SenseAir AB - SenseAir AB, Delsbo
Funding from Vinnova SEK 1 120 000
Project duration May 2018 - November 2019
Status Ongoing
Venture The strategic innovation programme for graphene
Call 2017-04143-en

Purpose and goal

Projektets mål är att utveckla processteknik för grafenbaserade sensorer och detektorer för följande applikationer: 1) Kostnadseffektiv brottsplatsanalys genom att använda grafenbaserade kemiska sensorer för att upptäcka droger (kokain och amfetamin). 2) Avkänning av CO2 och/eller alkohol i en industriell miljö genom att använda plasmoniska grafenbaserade IR-detektorer [våglängdsintervall 2-10 m] samt jämföra dess prestanda gentemot befintliga detektorer som finns på marknaden.

Expected results and effects

Projektet kommer dels att fokusera på design, tillverkning och karakterisering av den grafenbaserade detektorn/sensorn, och därtill kommer en undersökning av produktionseffektivitet, kostnad och potential att utföras. Projektet kommer dessutom att adressera design och processning av de grafenbaserade strukturerna för att uppnå önskad selektivitet hos de kemiska sensorerna och undersöka hur stor förbättring av IR signalens responsivitet som kan uppnås.

Planned approach and implementation

- Litteraturstudie av det senaste inom fältet för att dels sätta en kort- och långsiktigt vision för projektet, och dels för att bestämma specifikationer för grafenbaserade sensorer/IR detektorer (SenseAir AB, Polismyndigheten/NFC). [WP 1&2] - Designa grafenstrukturer utefter givna specifikationer (KTH) och utveckla processteknik för deras tillverkning och praktisk implementering (RISE Acreo AB). [WP 3&4] - Karakterisera sensorerna (Pamitus AB), testa prover, analysera data och validering (Pamitus AB, RISE Acreo AB, Polismyndigheten/NFC). [WP 5]

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.