Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Anchr - know your surroundings.

Reference number
Coordinator Linkedhere AB - SSE Business Lab
Funding from Vinnova SEK 300 000
Project duration October 2017 - August 2018
Status Completed
Venture Innovative Startups

Purpose and goal

Vi möjliggjorde områdesspecifik platsbaserad marknadsföring i appen Anchr för att stödja möjligheten att visa platsanpassade annonser tillsammans med platsinformation som slutanvändarna tidigare kunnat ta del av i appen. Utöver detta gjordes, parallellt med utvecklandet, en satsning för att kontakta kunder som var villiga att testa appen och i en förlängning betala för platsannonser. Utvecklande av appen och backenden gjordes delvis med hjälp av den feedback vi fick dessa företag.

Expected results and effects

Efter att ha pratat med företag som visat intresse för att visa platsbaserad reklam i appen kan vi dra slutsatsen att det finns en betalningsvilja för att annonsera i appen. Vidare upptäckte vi att betalningsviljan var kopplad till hur många användare som kunde se annonserna och hur många användare appen hade. Vi har utvecklat en betalmodell som använder CPM (cost per impression). Dock kräver denna modell att vi har ett stort antal användare innan vi kan börjar se hållbara intäkter.

Planned approach and implementation

Det kommer krävas en stor användarbas för att det ska bli hållbara intäkter med CPM (cost per impression) betalmodell. Genom att även erbjuda en betalmodell med CPL (click per lead) där klick från annons leder till köp får vi också in tidiga intäkter när användarbasen inte är tillräckligt stor för att stödja en CPM betalmodell. Dock blir det komplicerat att införa en CPL betalmodell eftersom man måste följa upp köpen i de annonsbetalande företagens system och detta är ibland svårt tekniskt sett.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.

Last updated 21 October 2017

Reference number 2017-03814

Page statistics