Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Anchr - know your surroundings.

Diarienummer
Koordinator Linkedhere AB - SSE Business Lab
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - augusti 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups

Syfte och mål

Vi möjliggjorde områdesspecifik platsbaserad marknadsföring i appen Anchr för att stödja möjligheten att visa platsanpassade annonser tillsammans med platsinformation som slutanvändarna tidigare kunnat ta del av i appen. Utöver detta gjordes, parallellt med utvecklandet, en satsning för att kontakta kunder som var villiga att testa appen och i en förlängning betala för platsannonser. Utvecklande av appen och backenden gjordes delvis med hjälp av den feedback vi fick dessa företag.

Resultat och förväntade effekter

Efter att ha pratat med företag som visat intresse för att visa platsbaserad reklam i appen kan vi dra slutsatsen att det finns en betalningsvilja för att annonsera i appen. Vidare upptäckte vi att betalningsviljan var kopplad till hur många användare som kunde se annonserna och hur många användare appen hade. Vi har utvecklat en betalmodell som använder CPM (cost per impression). Dock kräver denna modell att vi har ett stort antal användare innan vi kan börjar se hållbara intäkter.

Upplägg och genomförande

Det kommer krävas en stor användarbas för att det ska bli hållbara intäkter med CPM (cost per impression) betalmodell. Genom att även erbjuda en betalmodell med CPL (click per lead) där klick från annons leder till köp får vi också in tidiga intäkter när användarbasen inte är tillräckligt stor för att stödja en CPM betalmodell. Dock blir det komplicerat att införa en CPL betalmodell eftersom man måste följa upp köpen i de annonsbetalande företagens system och detta är ibland svårt tekniskt sett.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 oktober 2017

Diarienummer 2017-03814

Statistik för sidan