Anchr - know your surroundings.

Diarienummer 2017-03814
Koordinator Linkedhere AB - SSE Business Lab
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - augusti 2018
Status Beslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 1 - hösten 2017

Syfte och mål

Syftet är att möjliggöra platsbaserad marknadsföring i appen Anchr genom att utveckla tekniska och designmässiga lösningar för att på ett snyggt och smidigt sätt visa platsbaserade annonser. Användarna ska kunna få upp olika annonser beroende på var de befinner sig för att marknadsföringen ska hållas relevant. Innehållet i annonserna ska variera beroende på användarens omgivning och därigenom skapas ett högre värde för användarna och de som köper annonserna. Det är ofta då användaren befinner sig i närheten av företagen som marknadsföringen blir extra intressant och relevant.

Förväntade effekter och resultat

Effekterna efter ett år av ett lyckat projekt bör vara att vi har förändrat sättet att uppleva platsbaserade annonser på för användarna av appen. I förlängningen kommer detta leda till en hållbar intäktsström samt insiker om hur platsbaserad marknadsföring kan utföras på bästa sätt i en platsbaserad sökmotor. Med den hållbart fungerande intäktsmodellen kommer vi kunna öka användarantalet med marknadsföring, och marknadsandelen, vilket är nödvändigt för att ta in vidare finansiering och växa i tillräckligt snabb hastighet.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet innefattar utveckling av plattformen som möjliggör att annonser ska kunna visas i appen och även marknadsanalys och undersökning av betalningsvilja, antalet potentiella kunder samt hur mycket intäkter vår tänkta användarbas kommer generera genom annonser. För detta krävs, att vi hittar betalande kunder, samt gör en noggrann analys av marknaden. Vi behöver utveckla både backend och frontend, nå ut till användare som är villiga att testa prototypen och kontakta företag som vill annonsera.

Externa länkar

Anchr - know your surroundings

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.