Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Minna Sandberg

Minna Sandberg_600.jpg

Expertområde och kontaktuppgifter

Expertområde

AI, framtidens mobilitet och innovation

Kontaktuppgifter

072-251 51 06, Minna Sandberg

Erfarenheter

Vilka erfarenheter tar du med dig från Silicon Valley?

Jag lärde mig att vara nyfiken och öppen för att testa ny typ av teknikutveckling och metodik. Jag lärde mig vikten av att testa med riktiga användare så tidigt som möjligt i produktutvecklingen och sedan validera och iterativt förbättra både koncept och affärsmodeller efter användarens behov. Jag lärde mig även en hel del mjuka värden, så som att nätverka och bygga goda relationer genom att hjälpa de personer jag träffar genom att introducera dem till relevanta personer i mitt nätverk.

Utifrån dina erfarenheter, vad skulle du vilja bidra med i det svenska innovationssystemet?

Jag kan bidra med rådgivning till de företag som överväger att etablera en verksamhet i Silicon Valley, vad de bör tänka på och hur de kan gå till väga för att etablera affärsrelationer i regionen.

Last updated 21 November 2023

Page statistics