Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Gabriel Granström, Programansvarig, Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling

Gabriel Granström_600.jpg

Expertområde och kontaktuppgifter

Expertområde

Corporate Innovation Hubs, Knowledge Transfer samt samproduktion mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor.

Kontaktuppgifter

072-009 46 41, Gabriel Granström

Efrarenheter

Vilka erfarenheter tar du med dig från Silicon Valley?

Den största erfarenheten jag tog med mig från Silicon Valley är insikten att värdet vi kan skapa tillsammans är så mycket större än det värde vi kan skapa enskilt på vår egen kammare. I det mest otippade av möten mellan två, oftast fler, vitt skilda aktörer – det är där vi finner svaret till de stora samhällsutmaningarna.

På motsvarande sätt blev jag inspirerad av den unika mobilitet som finns i Silicon Valley där individer kan röra sig fritt i systemet – som leder till en enorm omsättning av kunskap och erfarenheter i utbytet mellan olika aktörer, vilket genererar värde till hela innovationssystemet. Den ena dagen kunde du möta en lovande entreprenör som pitchade sitt startup inför en panel VC- investerare, där du senare under dag två kan se samma person, men på andra sidan bordet som VC-investerare och delar med sig av sina erfarenheter till en annan lovande entreprenör.

Utifrån dina erfarenheter, vad skulle du vilja bidra med i det svenska innovationssystemet?

Jag kan bidra med rådgivning om internationell uppkoppling till svenska universitet och högskolor som är intresserade av att etablera samarbeten med aktörer i regionen för att kunna stärka sin forskning och utbildning på den internationella arenan.

Last updated 21 November 2023

Page statistics