Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Felicia Gustavsson

Felicia-Gustafsson.jpg

Expertområde och kontaktuppgifter 

Expertområde

Sustainable innovation, business model innovation, circular economy, international collaboration

Kontaktuppgifter

072-2167422, felicia.gust@gmail.com, LinkedIn: Felicia Gustafsson

Erfarenheter

Vilka erfarenheter tar du med dig från Silicon Valley?

Jag tar med mig en ökad kunskap om verktyg för att främja internationellt samarbete och en fördjupad expertis om hur datadriven teknik kan användas för att främja en cirkulär ekonomi. Jag tar även med mig värdet av en pay it forward attityd och en kultur som främjar snabb iteration och kontinuerligt lärande – faktorer som jag anser är direkt avgörande för att lyckas med omställningen till ett klimatneutralt och cirkulärt samhälle.

Utifrån dina erfarenheter, vad skulle du vilja bidra med i det svenska innovationssystemet?

Som miljöstrateg med expertis inom cirkulär affärsutveckling vill jag bidra med att främja en liknande kultur av innovation och samarbete inom hållbarhetsområdet. Jag hoppas även kunna bidra med att stärka det internationella perspektivet i det svenska innovationssystemet.

Last updated 21 November 2023

Page statistics