Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Erik Sundberg

Erik-j-Sun.jpg

Expertområde och kontaktuppgifter

Expertområde

AI, digitalisering och värdebaserat ledarskap

Kontaktuppgifter

072-3221994, erik.j.sun@gmail.com

Erfarenheter

Vilka erfarenheter tar du med dig från Silicon Valley?

Mycket, men inte minst reflektioner kring den märkliga blandningen i Silicon Valley av extrem tillförsikt och extrem oro kring vart AI-utvecklingen kommer att föra våra samhällen. Oavsett om det blir det optimistiska eller det pessimistiska scenariot som vinner, är jag övertygad om att vi i Sverige inte har råd att endast vara en åskådare i denna Silicon Valley-pådrivna utveckling. Vi måste dels skärpa vår AI-spetskompetens, men också öka den generella kunskapsnivån i samhället så att de beslut som fattas kring tekniken som fattas är förankrade hos fler än bara experterna.  

Utifrån dina erfarenheter, vad skulle du vilja bidra med i det svenska innovationssystemet?

Den vindlande raska teknikutvecklingen, inte minst inom AI, tvingar oss redan nu att brottas med många snåriga etiska frågor. Den visar inga tecken på att mattas av. Jag skulle vilja bidra med att driva på den nationella konversationen kring dessa frågor, samt med att utforma välavvägd techpolicy som inte bara är reaktiv, utan framåtblickande och framåtlutad.

Last updated 21 November 2023

Page statistics