Idéslussar i kommuner:

Idéslussar i kommuner - utvecklingsprojekt

Closed 7 September 2016

Vill ni att er kommun ska bli en mer kreativ arbetsplats där medarbetarnas idéer tas tillvara och används i verksamheten? Är ni en kommun eller andra aktörer som i samverkan vill utveckla er egen innovationsförmåga? Då kan ni söka finansiering från oss för att skapa en idésluss, som på sikt blir en del av den ordinarie verksamheten.

The offer in brief

treklover1

Vad kan man söka för?

Utveckla en idésluss inom en eller flera kommuner

treklover1

Vem kan söka?

Kommuner och andra aktörer, gärna flera i samverkan. Minst en kommun ska ingå.

treklover1

Hur mycket kan sökas?

Max 4 miljoner kronor per projekt (totalt för tre år). Stödnivån är max 50 procent.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Syftet med erbjudandet är att öka innovationskraften i kommunal verksamhet genom att fånga upp och utveckla idéer, testa lösningar och använda dem. En förutsättning för det är att skapa ett klimat som stimulerar nytänkande. Det kan ske genom att utveckla processer, strukturer och regelverk som främjar, stödjer och belönar individer som utifrån behov har bra idéer till lösningar och vill driva dessa vidare. Idèslussar är ett bra sätt att främja detta.

  Ni kan söka i det här erbjudandet även om ni inte fått finansiering för förstudiemedel i Vinnovas tidigare utlysning.

  Vad är en idésluss?

  En idésluss är en fysisk eller virtuell miljö eller struktur med processer för att fånga upp och utveckla idéer, testa lösningar och nyttiggöra dem i olika delar av den kommunala verksamheten.

  Idéslussen ska vara utformad för att hantera idéer från framför allt medarbetarna (idégivarna). Idéerna ska ha sin utgångspunkt i verksamhetens behov och kan vara tjänster, varor, processer eller organisatoriska lösningar. Lösningarna ska skapa värde i verk­samheten eller på en marknad. Idégivare kan även vara andra aktörer som till exempel medborgare i kommunen, ideella organisationer eller företag.

  Tanken är att idéslussen ska bli en del av er ordinarie verksamhet.

  Vi finansierar hälften av kostnaderna

  Projektparterna ska själva finansera minst 50 procent av de totala stödberättigande kostnaderna i projektet. Tänk på att nedlagd arbetstid för projekt­deltagarna räknas som egen finansiering.

  Projektledare för projekten ska vara anställd hos någon av projektparterna.

  Erbjudandet på en mimut

  Jonny Ivarsson Paulsson, ansvarig för erbjudandet, förklarar hur idéslussar fungerar och hur innovation kan skapas i en idésluss i kommunal verksamhet.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget. 

  Till formuläret bifogar ni också de bilagor som efterfrågas i utlysningstexten, till exempel projektbeskrivning och CV för de aktörer som deltar i projektet. Det är viktigt att ni använder våra mallar för dessa dokument. Ladda därför ner mallarna och fyll helst i dem innan ni påbörjar ansökan.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra ansökan. Er ansökan sparas varje gång ni gör en ändring och kan uppdateras ända fram till det att den skickas in.

  After you've submitted your application

  Once your application has been registered, we'll send a confirmation email to the person responsible for the user account, as well as to the project manager and the company signer. Please note that this may take a few hours after you submitted your application.

  After the closing date, you can't register any new information. You may only add information to your application if we ask for it.

  Who can read your application?

  Applications submitted to us become official documents. However, we don't disclose information about business operations, inventions or research results if it can be assumed that someone will suffer economic damage if we do.

  This means that we must disclose the documents if someone requests them. However, we can black out information if we believe it could cause economic harm if disclosed.

  How we handle official documents and privacy

  Fund­ed pro­jects

  Project title Coordinator Grant Status Reference number
  The Innovation Gateway Skaraborg - cultural revolution by digitizing SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND SEK 3 771 922 Ongoing 2016-04008
  Idea lab @AllAgeHub - a meeting place for development of welfare technology and accessible residential environments Göteborgsregionens kommunalförbund SEK 3 983 500 Ongoing 2016-04016
  Idea hub - to increase innovation capabilities in the city of Stockholm STOCKHOLMS KOMMUN SEK 4 000 000 Ongoing 2016-04017
  Innovative collaboration for a modern rural development Tranås kommun SEK 2 042 903 Ongoing 2016-03988
  Innovation hub Sundsvall Sundsvalls kommun SEK 4 000 000 Ongoing 2016-04002
  Innovation portal for sustainable development of municipalities LERUMS KOMMUN SEK 1 879 002 Ongoing 2016-04009
  Idea lock for stustainable community development Piteå kommun SEK 3 573 324 Ongoing 2016-04023
  Innovation centre in Örebro Örebro kommun SEK 4 000 000 Ongoing 2016-03989
  Helsingborg CurioCity HELSINGBORGS KOMMUN SEK 4 000 000 Ongoing 2016-03994
  Idésluss in Kungsbacka municipality Kungsbacka kommun SEK 2 383 629 Ongoing 2016-04007

  Reference number 2015-06987

  Page statistics