Cirkulär ekonomi:

Cirkulära flöden - en satsning inom cirkulär biobaserad ekonomi (förprojekt)

Closed 21 September 2016

I det här erbjudandet erbjöd vi finansiering av förprojekt som skulle främja cirkulära flöden, till utveckling av affärsmodeller, produktdesign och system återtillverkning och återanvändning.

Viktiga datum

 • Påbörja ansökan i god tid

  Frågor?

  Anders Holmgren

  Utlysningsansvarig

  46 8 473 32 13

  Marie Wikström

  Administration

  46 8 473 31 79

  Vinnovas IT-support

  Technical questions about our e-service portal

  +46 8 473 32 99

  Selection of fund­ed pro­jects

  Project title Coordinator Grant Status Reference number
  C-Feed MARIN BIOGAS SVERIGE AB SEK 997 500 Completed 2016-04247
  Industriell symbios för akvakultur i cirkulära flöden FÖRENINGEN REFARM 2030 SEK 907 551 Completed 2016-04306
  Återanvändning av engångs- och flergångstextil från vården RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB SEK 895 000 Completed 2016-04297
  CIRCLES Cirkulärt företagande i Skåne Hållbar utveckling Skåne SEK 488 000 Completed 2016-04294
  Kretsloppsanpassade sanitetslösningar RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB SEK 861 700 Completed 2016-04304
  Cirkulära och cellulosabaserade 3D-printingfilament Add North AB (reg. Moundl AB) SEK 1 000 000 Completed 2016-04303
  Framtidens skyltar visar vägen ACCUS AB SEK 976 072 Completed 2016-04284
  RePlast Eskilstuna Kommun SEK 356 500 Completed 2016-04283
  Page statistics Reference number 2016-03503