Cirkulär ekonomi:

Utvecklings- och innovationsprojekt

Closed 15 June 2017

Med det här erbjudandet vill vi stärka förutsättningarna för en cirkulär ekonomi.

The offer in brief

What can you apply for?

Att utveckla lösningar som leder till cirkulär ekonomi eller industriell symbios i till exempel en befintlig värdekedja, ett flöde eller ett tematiskt område.

Who can apply?

Företag, offentliga eller ideella organisationer och forskningsorganisationer i samverkan. Det krävs minst tre projektparter i ett projekt.

How much can you apply for?

Uppskattningsvis 3-6 miljoner kronor. Dock kan max 10 miljoner kronor sökas. Stödnivån är max 50 procent.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  En omställning till en cirkulär- och biobaserad ekonomi är nödvändig för att öka resurseffektiviteten och minska miljö- och klimatpåverkan. Samtidigt gynnar det näringslivets utveckling och skapar nya jobb.

  Vinnova vill stimulera utvecklingen av lösningar som kan spridas nationellt och globalt eller åtminstone regionalt. Projekten ska ha goda förutsättningar att utveckla nya lösningar för att realisera en cirkulär ekonomi eller industriell symbios.

  Detta erbjudande är kopplat till två av regeringens strategiska samverkansprogram: Cirkulär och biobaserad ekonomi och Uppkopplad industri och nya material.

  Regeringens samverkansprogram.

  Passar erbjudandet ert projekt?

  Det här erbjudandet vänder sig till aktörer som i samverkan vill och kan ta tydliga steg mot att realisera en cirkulär ekonomi i praktiken. 

  I erbjudandet räknas industriell symbios som en viktig del av begreppet cirkulär ekonomi. Det innebär att industrier har ett utbyte av och samordnar materialströmmar och energi mellan sig för att nå högre resurseffektivitet och hållbarhet. Cirkulära samarbeten och samarbeten kring industriell symbios inom industrin är alltså prioriterade.

  Ni ska ha identifierat ett konkret fall, till exempel en värdekedja, ett flöde eller ett tematiskt område, där det finns goda möjligheter att ta reella steg mot att utveckla lösningar som leder till cirkulär ekonomi och/eller industriell symbios.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallarna

  Till ansökningsformuläret bifogar ni också de bilagor som efterfrågas i utlysningstexten, till exempel projektbeskrivning och CV för de aktörer som deltar i projektet.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor?

  Anders Holmgren

  Utlysningsansvarig

  46 8 473 32 13

  Marie Wikström

  Administration

  46 8 473 31 79

  Vinnovas IT-support

  Technical questions about our e-service portal

  +46 8 473 32 99

  Selection of fund­ed pro­jects

  Project title Coordinator Grant Status Reference number
  Modelling industrial symbiosis of biogas production and industrial wastewater treatment plants Scandinavian Biogas Fuels AB SEK 2 132 400 Ongoing 2017-03205
  Cellulose-PLA - From Swedish forests to sustainable plastic products Add North AB SEK 2 990 000 Ongoing 2017-03202
  Decreased eutrophication with recycling and circular economy Techmarket Sweden AB SEK 1 800 000 Ongoing 2017-03142
  Classification and risk assessment of textile for material recycling RISE IVF AB SEK 2 195 000 Ongoing 2017-03076
  Recycling of health-care textile, including single-use garments RISE Research Institutes of Sweden AB SEK 2 536 000 Ongoing 2017-03216
  Upscaling of Fly Larvae Composting in Sweden as an established waste management practice Sveriges Lantbruksuniversitet SEK 4 970 150 Ongoing 2017-03210
  The signs of the future- part 2 ACCUS AB SEK 3 250 000 Ongoing 2017-03166
  Page statistics Reference number 2017-02023