Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Book cover Tjänsteinnovationer för tillväxt
Published
2009-June
Series number
VR 2009:15
Publisher
Vinnova
Author
Tommy Bergkvist - SMI - Strategic Management Institute
ISBN
978-91-85959-67-9
ISSN
1650-3104
Number of pages
50

I takt med tjänsteområdets ökade betydelse för den samhällsekonomiska utvecklingen, har tjänsteinnovationer och nyttiggörandet av dessa blivit ett allt viktigare forskningsområde. För Vinnova är tjänster ett prioriterat område och utgör ett av Vinnovas fokusområden.

Denna rapport har utarbetats för Vinnovas arbete med strategi för forsknings-, utvecklings- och innovationsinsatser inom tjänsteområdet och utgör ett viktigt underlag för framtida satsningar. Rapporten bygger på fyra hearingar som speglar olika sektorers syn på tjänsteinnovationsområdet kompletterat med en genomgång av aktuell forskning och publicering inom området. Hearingarna har samlat deltagare från handels- och tjänsteföretag, tillverkande industri, offentlig verksamhet och forskare från universitet, högskolor och institut.

Last updated 23 February 2018

Page statistics