Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Tillväxtgenvägen

Affärsinnovation i svenska tjänsteföretag

Book cover Tillväxtgenvägen
Published
2007-September
Series number
VFI 2007:02
Publisher
Vinnova
Author
Carl Elfgren - Revenue Consulting, Pär Isaksson - Affärsvärlden & Per Torell - Cogita Development
ISBN
978-91-85084-95-1
ISSN
1650-3104/1651-3541
Number of pages
58

Sverige behöver få fram fler entreprenörer och fler tillväxtföretag. Men hur ska nya, innovativa och kanske till och med världsledande företag kunna växa fram? Enligt författarna till denna rapport förs debatten i denna fråga på ett rätt endimensionellt sätt. Den handlar för mycket om stöd till forskning och om hur entreprenörer ska klara att skaffa riskkapital och realisera tekniska innovationer och för lite om den nya tidens tillväxtföretag.

Sådana företag är mer beroende av affärsinnovationer – alltså nya metoder för marknadsföring, distribution, service och finansiering – än av högteknologi. Den nya verkligheten har kanske bäst beskrivits av en svensk, Richard Normann (1943-2003) professor i företagsekonomi och författare till flera banbrytande böcker om företagsledning och tjänsteekonomin. Hans tes är att nydanande företag hittar genomvägar till tillväxten genom att organisera andra aktörer som dirigenter leder orkestrar. Sådana företag ritar om branschgränser, ifrågasätter traditionella roller och definierar om själva värdeskapandet.

För att belysa utvecklingen skärskådas i denna rapport åtta, mestadels okända, svenska tillväxtföretag i ett flertal olika branscher. Författarna ställer också kritiska frågor om huruvida politiker och andra beslutsfattare förstår de villkor som nydanande tjänsteföretag behöver hantera och vilken potential som finns i sådan verksamhet.

Last updated 15 December 2022

Page statistics