Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Tillväxtgenvägen

Affärsinnovation i svenska tjänsteföretag

Bokomslag Tillväxtgenvägen
Utgiven
2007-september
Serienummer
VFI 2007:02
Utgivare
Vinnova
Författare
Carl Elfgren - Revenue Consulting, Pär Isaksson - Affärsvärlden & Per Torell - Cogita Development
ISBN
978-91-85084-95-1
ISSN
1650-3104/1651-3541
Antal sidor
58

Sverige behöver få fram fler entreprenörer och fler tillväxtföretag. Men hur ska nya, innovativa och kanske till och med världsledande företag kunna växa fram? Enligt författarna till denna rapport förs debatten i denna fråga på ett rätt endimensionellt sätt. Den handlar för mycket om stöd till forskning och om hur entreprenörer ska klara att skaffa riskkapital och realisera tekniska innovationer och för lite om den nya tidens tillväxtföretag.

Sådana företag är mer beroende av affärsinnovationer – alltså nya metoder för marknadsföring, distribution, service och finansiering – än av högteknologi. Den nya verkligheten har kanske bäst beskrivits av en svensk, Richard Normann (1943-2003) professor i företagsekonomi och författare till flera banbrytande böcker om företagsledning och tjänsteekonomin. Hans tes är att nydanande företag hittar genomvägar till tillväxten genom att organisera andra aktörer som dirigenter leder orkestrar. Sådana företag ritar om branschgränser, ifrågasätter traditionella roller och definierar om själva värdeskapandet.

För att belysa utvecklingen skärskådas i denna rapport åtta, mestadels okända, svenska tillväxtföretag i ett flertal olika branscher. Författarna ställer också kritiska frågor om huruvida politiker och andra beslutsfattare förstår de villkor som nydanande tjänsteföretag behöver hantera och vilken potential som finns i sådan verksamhet.

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan