Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Testbäddar inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg

Portföljutvärdering av Vinnovas program

Book cover Testbäddar inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg
Published
2017-March
Series number
VR 2017:02
Publisher
Vinnova
Author
Cederberg, Kempinsky, Lindblom & Östlund - Kontigo AB
ISBN
978-91-87537-60-8
ISSN
1650-3104
Number of pages
70

Vinnova fick 2011 ett regeringsuppdrag att genomföra en satsning för att utveckla testbäddar inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg. Syftet var dels att stärka organisationens egen innovationsförmåga och dels att stärka näringslivets konkurrenskraft. Uppdraget var att ge stöd till hälso- och sjukvård och äldreomsorg där ett utökat samarbete med företag möjliggör utveckling, testning och införande av innovativa lösningar som effektiviserar och höjer kvaliteten i verksamheterna. Regeringsuppdraget realiserades bland annat genom Vinnovas program Testbäddar inom vård och äldreomsorg.

I den här rapporten presenteras utvärderingen av programmet. Utvärderingen omfattar tolv testbäddar, samt inkluderar översiktligt ytterligare tre. Kontigo AB har utvärderat programmet utifrån de målformuleringar som Vinnova angett och kommit fram till att programmet visar en stor variation sett till inriktning och resultat. Den övergripande bedömningen är att programmet har uppnått goda resultat samt förutsättningar för mer långsiktig påverkan. Testbäddarna kan i många fall uppvisa relevanta processer för att stödja innovation, även om dessa processer dokumenterats i varierande utsträckning.

Last updated 23 February 2018

Page statistics