Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Sammanfattning - Effektanalys av starka forsknings- & innovationssystem

Book cover Sammanfattning - Effektanalys av starka forsknings- & innovationssystem
Published
2011-June
Series number
VA 2011:08
Publisher
Vinnova
Author
Tomas Åström, Jakob Hellman, Pauline Mattsson, Sven Faugert, Malin Carlberg, Miriam Terrell, Petra Salino, Göran Melin, Erik Arnold, Tommy Jansson, Torbjörn Winqvist & Bjørn Asheim - Faugert & Co Utvärdering AB, Technopolis Ltd och CIRCLE, Lunds universitet
ISBN
978-91-86517-44-3
ISSN
1650-3104/1651-355X
Number of pages
68

Denna sammanfattande publikation analyserar tillkomst och utveckling av fem forsknings- och innovationssystem (FoI-system) samt långsiktiga effekter av deras verksamhet under perioden 1990-2009. Vinnova och dess föregångare Nutek har i samtliga fall bidragit till FoI-systemens utveckling i form av olika centrumsatsningar.

De effekter i deltagande företag som studien dokumenterat och som är av stor affärsmässig betydelse för företagen är nya och förbättrade processer, produkter och tjänster, beslutsunderlag för kritiska tekniska vägval, ökad kvalité på interna processer och utvecklingssteg, kompetensutveckling av befintlig personal och kompetenshöjning genom rekrytering av forskarutbildade och civilingenjörer, nya arbetssätt i FoU-frågor samt tillgång till laboratorieutrustning och värdefulla nätverk.

FoI-systemen har också resulterat i 15 avknoppningsföretag som år 2009 tillsammans omsatte 160 miljoner kronor och hade 130 anställda.

FoU-resultat och forskarutbildade har även spridits till företag och industrisektorer som inte direkt medverkat i FoI-systemen som t ex inom medicinteknik, läkemedel, bygg, skog och förpackning.

För fullversion se "Effektanalys av starka forsknings- & innovationssystem" (Vinnova Rapport/Analys VA 2011:07).

Last updated 15 December 2022

Page statistics