Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Innovationer för hållbar vård och omsorg

Värdeskapande vård- och omsorgsprocesser utifrån patientens behov

Book cover Innovationer för hållbar vård och omsorg
Published
2009-September
Series number
VR 2009:21
Publisher
Vinnova
Author
Sune Andreasson & Monica Winge
ISBN
978-91-85959-75-4
ISSN
1650-3104
Number of pages
78

Vinnova vill genom denna skrift lyfta fram ett projekt som finansierats inom "katalysator- programmet" under åren 2005-2008. Projektetområdet bedöms från politiskt håll som viktigt och framhävs särskilt i den svenska "IT-strategin för vård och omsorg". Projektet har beskrivit möjligheterna med en "värdeskapande vård och omsorgsprocess". Det har avslutats och resulterat i goda resultat, intressanta idéer och lösningar. Projektet har också pekat på angelägna områden för fortsatt forskning.

Sverige befinner sig fortfarande i ett stadium där man inte har lyckats utveckla hållbara IT-system och e-tjänster som stödjer en förändrad patientroll och en god och samverkande vård och omsorg för patienten.

Vinnova ställer sig därför frågan: Vad beror det på?

För engelsk version se/for English version see "Innovations for sustainable health and social care" (Vinnova Report VR 2010:02).

Last updated 15 December 2022

Page statistics