Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Halvtidsutvärdering av branschforskningsprogrammet för skogs- & träindustrin

Mid-term evaluation of the Swedish national research programme for the forest-based sector

Book cover Halvtidsutvärdering av branschforskningsprogrammet för skogs- & träindustrin
Published
2011-April
Series number
VR 2011:05
Publisher
Vinnova
Author
Tomas Åström, Jakob Hellman, Petra Salino, AnnaKarin Swenning, Tommy Jansson & Anders Håkansson - Faugert & Co Utvärdering AB / Technopolis group
ISBN
978-91-86517-37-3
ISSN
1650-3104
Number of pages
118

Branschforskningsprogrammet för trä- och skogsindustrin är ett FoU-program som gemensamt finansieras av trä- och skogsindustrin samt staten. Programmets övergripande mål är att bidra till hållbar tillväxt, stärka den svenska skogs- och träindustrins internationella position och konkurrenskraft samt bidra till ett framgångsrikt svenskt engagemang inom det europeiska forskningssamarbetet. Programmet startade 2006 och avslutas 2012 och projektportföljen består av totalt 60 projekt med en total ekonomisk omfattning på 530 miljoner kronor.

Under 2010-2011 har en halvtidsutvärdering av programmet genomförts och resultatet av utvärderingen presenteras i den här rapporten. Huvudsyften med halvtidsutvärderingen var att skapa en förståelse för programgenomförandets styrkor och svagheter samt att skapa underlag för beslut om vidareutveckling av FoU-satsningar inom det skogsindustriella området.

Last updated 15 December 2022

Page statistics