Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Hälsoekonomisk effektanalys

av forskning inom programmet Innovationer för framtidens hälsa

Book cover Hälsoekonomisk effektanalys
Published
2014-July
Series number
VA 2014:06
Publisher
Vinnova
Author
T Eriksson, K Roback, M Lundqvist, LÅ Levin & P Carlsson
ISBN
978-91-87537-17-2
ISSN
1650-3104/1651-355X
Number of pages
86

Vinnovas effektanalyser syftar till att värdera och förstå effekter av Vinnovas verksamhet på hållbar tillväxt, samhällsnytta och utvecklingen av innovationssystem. Vinnova genomför årligen minst två effektanalyser av myndighetens insatser.

Med effektanalyser som grund kan innovationspolitiken utvecklas. För Vinnovas del är huvudsyftet att utveckla de egna satsningarna ifråga om effekter och effektivitet, baserat på ett kontinuerligt lärande från tidigare satsningar. En förutsättning för sådant lärande är att effektanalyserna tar ett långsiktigt och brett perspektiv på de insatser som analyseras. Vad som är det mest relevanta tidsperspektivet och den lämpligaste områdesavgränsningen beror på den typ av policyinsatser som ska analyseras.

Denna effektanalys adresserar Vinnovas program ”Innovationer för framtidens hälsa”. Programmet syftar till att nyttiggöra svensk livsvetenskaplig forskning och innovation i form av produkter, tjänster och processer. Effektanalysen avser 19 avslutade projekt från den första utlysningen inom programmet som genomfördes år 2008. Projekten täcker områdena diagnostik, läkemedel, hälsobefrämjande livsmedel, bioteknik samt medicinsk teknik.

Last updated 15 December 2022

Page statistics