Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Från hantverkskilt till hästföretag

Genusperspektiv på innovation och jämställdhet

Book cover Från hantverkskilt till hästföretag

Från hantverkskilt till hästföretag

Visa mer information (ankarlänk)

Vinnovas uppdrag är att främja hållbar tillväxt genom att finansiera behovsmotiverad forskning och utveckla effektiva innovationssystem. Men det ligger också i uppdraget att främja jämställdhet inom Vinnovas verksamhetsområden och verka för genusperspektiv i forskningen. Dessa uppdrag förenas i Vinnovas strategi för genus och jämställdhet. Den största direktinsatsen hittills inom strategin är FoU-programmet Genusperspektiv på innovationssystem och jämställdhet. I boken beskrivs ett urval av de projekt som finansierades inom programmet.

Att förändra för ökad jämställdhet innebär ofta ett mycket vardagsnära arbete som för att nå framgång måste vila på en genusvetenskaplig grund. För den som är obekant med genusforskning och jämställdhetsarbete har vi i den här boken valt att lägga tyngdpunkten på det praktiska arbetet.

Vi hoppas att boken ska fungera som inspiration för den som funderat på att sätta igång ett jämställdhetsarbete men som av någon anledning ännu inte kommit till handling.

For English version see "Gender across the Board" (Vinnova Report VR 2011:02).

Published
2009-September
Series number
VR 2009:20
Publisher
Vinnova
Author
Ulrika Lorentzi
ISBN
978-91-85959-74-7
ISSN
1650-3104
Number of pages
68

Last updated 15 December 2022

Page statistics