Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Från eldsjälsdrivna innovationer till innovativa organisationer

Hur utvecklar vi innovationskraften i offentlig verksamhet?

Book cover Från eldsjälsdrivna innovationer till innovativa organisationer
Published
2013-February
Series number
VR 2013:01
Publisher
Vinnova
Author
Karin Hovlin, Sofie Arvidsson & Anders Ljung - GOVERNO
ISBN
978-91-86517-80-9
ISSN
1650-3104
Number of pages
100

En ökad innovationsförmåga inom offentlig sektor är av avgörande betydelse för att utveckla och höja kvaliteten i den svenska välfärden, liksom för att skapa ökade möjligheter för tillväxt och samhällsnytta. Offentlig sektor har en viktig roll för att skapa ett innovativt samhällsklimat, där olika regelverk och styrmedel kan användas för att premiera nytänkande och utveckling. Detta innefattar alltifrån en utveckling av styrning, arbetsorganisation och ledarskap till nya metoder för att inkludera medborgare och företag i arbetet med att omdefiniera hur offentlig service kan utföras.

Fokus i studien ligger på hur man kan organisera innovationsarbete. I studien diskuteras hur offentliga organisationer arbetar för att:

  • skapa en tydlig riktning och strategi för innovationsarbetet.
  • förbättra förutsättningar för att främja kreativa idéer.
  • prioritera och driva en portfölj av idéer.
  • genomföra, sprida och utvärdera idéer och innovationer.

Studien har genomförts med en hög grad av involvering från representanter från olika offentliga verksamheter. Angreppssättet, ”Action Innovation”, bygger på delaktighet och samspel mellan teori och praktik där organisationerna i nära samverkan gemensamt byggt kunskap om metoder och verktyg för att stimulera innovationsarbete i offentlig sektor.

Last updated 22 February 2018

Page statistics