Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Forsknings- och innovationspolitik i Sydafrika

Utgivare: Tillväxtanalys

Book cover Forsknings- och innovationspolitik i Sydafrika
Published
2013-September
Series number
Publisher
Tillväxtanalys
Author
Martin Wikström - Tillväxtanalys & Christian Hansen - Vinnova
ISBN
ISSN
Number of pages
54

Denna översikt beskriver sydafrikansk forsknings- och innovationspolitik och innehåller dessutom uppgifter om samarbeten och utbyten mellan svenska och sydafrikanska forskningsfinansiärer, lärosäten och institut. Detta för att hjälpa Sverige att ta ställning till hur det svensk/sydafrikanska samarbetet inom forskning, utbildning och innovation ska utvecklas i framtiden och vilka mekanismer som kan komma att behövas.

Rapporten har skrivits i samarbete mellan Tillväxtanalys och Vinnova.

Last updated 15 December 2022

Page statistics