Utgiven
2013-september
Språk
Svenska
Serienummer
Serie
Extern publikation
ISBN
ISSN
Antal sidor
54
Författare
Martin Wikström - Tillväxtanalys & Christian Hansen - Vinnova
Pris
Utgivare
Tillväxtanalys
Diarienummer
Ämne
Internationell samverkan

Denna översikt beskriver sydafrikansk forsknings- och innovationspolitik och innehåller dessutom uppgifter om samarbeten och utbyten mellan svenska och sydafrikanska forskningsfinansiärer, lärosäten och institut. Detta för att hjälpa Sverige att ta ställning till hur det svensk/sydafrikanska samarbetet inom forskning, utbildning och innovation ska utvecklas i framtiden och vilka mekanismer som kan komma att behövas.

Rapporten har skrivits i samarbete mellan Tillväxtanalys och Vinnova.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (2139 kB)