Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Forsknings- och innovationspolitik i Sydafrika

Utgivare: Tillväxtanalys

Bokomslag Forsknings- och innovationspolitik i Sydafrika
Utgiven
2013-september
Serienummer
Utgivare
Tillväxtanalys
Författare
Martin Wikström - Tillväxtanalys & Christian Hansen - Vinnova
ISBN
ISSN
Antal sidor
54

Denna översikt beskriver sydafrikansk forsknings- och innovationspolitik och innehåller dessutom uppgifter om samarbeten och utbyten mellan svenska och sydafrikanska forskningsfinansiärer, lärosäten och institut. Detta för att hjälpa Sverige att ta ställning till hur det svensk/sydafrikanska samarbetet inom forskning, utbildning och innovation ska utvecklas i framtiden och vilka mekanismer som kan komma att behövas.

Rapporten har skrivits i samarbete mellan Tillväxtanalys och Vinnova.

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan