Published
2016-September
Language
Swedish
Series number
VR 2016:08
Series
Vinnova report
ISBN
978-91-87537-53-0
ISSN
1650-3104
Number of pages
52
Author
Birgitta Södergren - IPF (institutet för Personal- & Företagsutveckling) vid Uppsala universitet
Price
Publisher
Vinnova
Reference number
2014-03171
Subject
Organisation and management, Product realisation

Flaggskeppsmetodiken är en metod för erfarenhetsutbyte och gemensam kunskapsutveckling mellan företag eller organisationer. Den har utvecklats inom projektet Den svenska flaggskeppsfabriken, som drivits i samverkan mellan Teknikföretagen och IF Metall, med stöd av Vinnova, under åren 2012-2015.

Genom ett workshopupplägg med fokus på att utforska styrkor i verksamheter, får deltagarna både egen kompetensutveckling och konkreta idéer till verksamhetsutveckling. Samtidigt möjliggör metoden gemensam nyutveckling av kunskap. I denna rapport finns beskrivningar av hur man kan arbeta med flaggskeppsmetodiken, inklusive upplägg och goda råd till deltagare och ledare.

Resultaten och lärdomarna från flaggskeppsprojektet finns beskrivna i boken Flaggskeppsfabriken – Styrkor i svensk produktion (Vinnova Rapport VR 2016:07).

Last updated 22 February 2018

Page statistics