Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar

Kartläggning och analys

Book cover Det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar
Published
2011-November
Series number
VR 2011:15
Publisher
Vinnova och PRV
Author
Anna Ax, Paula Lembke & John Sjöberg - Patent- och registreringsverket PRV och Lars Gustafsson, Monica Hjertman, Malin Riis & Lena Rimsten - Vinnova
ISBN
978-91-86517-53-3
ISSN
1650-3104
Number of pages
100

Denna rapport redovisar resultat från ett regeringsuppdrag som genomförts av PRV och Vinnova i ett gemensamt projekt.
Flödet av kunskap över världen expanderar snabbt och konkurrensen ökar avsevärt. Nya globala värdekedjor, liksom nya affärsmodeller för olika sektorer och branscher, innebär förändrade förutsättningar för företag att hantera sina innovationsprocesser och utveckling av immateriella tillgångar. Företag behöver avgöra vilken kunskap som ska utvecklas internt, hur kontrollen av den internt utvecklade kunskapen säkerställs och vilken kunskap som man kan tillgodogöra sig från externa källor för utveckling av produkter och tjänster. I en komplex miljö är det än viktigare att hantera sina immateriella tillgångar på ett så bra sätt som möjligt.

Last updated 15 December 2022

Page statistics