Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Bättre cyklar

En analys av äldre cyklisters behov och önskemål

Book cover Bättre cyklar
Published
2007-December
Series number
VR 2007:16
Publisher
Vinnova
Author
Krister Spolander
ISBN
978-91-85959-04-4
ISSN
1650-3104
Number of pages
82

Projektet i denna rapport är en av de behovsanalyser som Vinnova finansierat för att få underlag för vad som ska tas upp i den satsning på äldres livsmiljö som planeras starta 2008. Vinnovas satsning kommer att bestå av behovsmotiverad forskning i syfte att utveckla tjänster och produkter som underlättar vardagen för äldre.

I ett första steg genomförs behovsanalyser för att få kvalitativ och kvantitativ information om äldres behov. Analyserna kommer därefter att ligga till grund för ett "innovationsarbete med särskild fokus på användardrivna innovationer där äldre själva medverkar och påverkar. Framtida satsningar ska adressera de olika utmaningar och möjligheter för innovationer som tillfredställer äldres behov och som även kan ge svenskt näringsliv marknadsfördelar."
Detta projekt är alltså en av behovsanalyserna i det första steget.
Sveriges Pensionärsförbund, SPF, har varit huvudman.

Projektets syfte har varit att analysera behovet av komfortablare och säkrare cyklar för äldre, möjligheterna att åstadkomma detta, samt hur man ska få igång en sådan utveckling och forskningens roll i sammanhanget.

För engelsk version se/for English version see "Better cycles" (Vinnova Report VR 2007:17).

Last updated 15 December 2022

Page statistics