VFT-1 KTH

Reference number 2013-01394
Coordinator KTH HOLDING AKTIEBOLAG
Funding from Vinnova SEK 4 984 395
Project duration January 2013 - November 2013
Status Completed

Purpose and goal

Projektet är idag fullt implementerat och har under 2013 finansierat 56 nya projekt och hanterat 25 projekt från 2012. Samtliga processer, rutiner är implementerade med bra resultat. Ett antal bolag har bildats, fortsatt finansering säkerställs, inkubation har skett samt nätverk skapats bla. genom ett stort antal kundkontakter. Projektet får hittills anses framgångsrikt i det övergripande syftet att inleda kommersiell verifiering av forskningsbaserade affärskoncept. Vi har totalt hanterat något färre antal projekt än prognosticerat men har en stark pipeline av nya möjliga.

Results and expected effects

Det är ännu för tidigt att göra en full utvärdering av resultat i enskilda projekt och övergripande effekter. Många enskilda projekt pågår ännu varför det är svårt att se hur det slutliga kommersiella utfallet blir och hur förhållandet avancemang/nedläggning ser ut. Vi kan dock se att det är ett program som möjliggör att projekt förs framåt och går vidare till senare faser t.ex. inkubation, större finansiering och att kontakter etableras med industri och kunder. Vi har även satsat mycket på att komplettera team med entreprenörer mm och skapa bra nätverk där.

Approach and implementation

Process för underlag, beslut och uppföljning bedöms vara relativt snabb och effektiv, även om framtagande av beslutunderlag och upphandlingar är en försenande steg. Vi kan behöva se hur processer och samarbete ytterligare kan stärkas mot partners för att få dem att utnyttja det mer. Vi har förvisso gjort informations- och utbildningsinsatser för att öka deras användande men det finns förbättringsmöjligheter som framförallt bedöms kunna realiseras när SU och MDH får sina nya organisationer på plats.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.