Vetenskaplig referensgrupp för FoU-programmen "Skewood och "Wood Technology and Design

Reference number 2001-04442
Coordinator Stiftelsen för skogs- och träforskning i södra Sve - Stiftelsen för skogs- och träforskning i södr
Funding from Vinnova SEK 877 869
Project duration December 2000 - September 2008
Status Completed