Vetenskaplig referensgrupp för FoU-programmen "Skewood och "Wood Technology and Design

Diarienummer 2001-04442
Koordinator Stiftelsen för skogs- och träforskning i södra Sve - Stiftelsen för skogs- och träforskning i södr
Bidrag från Vinnova 877 869 kronor
Projektets löptid december 2000 - september 2008
Status Avslutat