SME Seminar in Seoul Nov 2013

Reference number 2013-04425
Coordinator Efield AB
Funding from Vinnova SEK 21 000
Project duration October 2013 - January 2014
Status Completed

Purpose and goal

Presentation av Efields erfarenheter som SME i Sverige och vägen från universitetsprojekt till kommersiellt företag har hållits för representanter från svenska och koreanska ICT företag och myndigheter under SME-dagen i Seoul den 11:e november.

Results and expected effects

Nya kontakter med andra företag inom ICT samt ökad kunskap om koreanska marknaden vilket på sikt kan förväntas underlätta framtida etablering i Korea.

Approach and implementation

Upplägget på SME-dagen ledde till att väsentligen samma företagspresentationer hölls upp till 3 gånger under dagen, och bara delvis för olika publik. Paneldebatten var väl kort och hade mått bra av en hårdare styrd agenda med förbestämda frågor.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.