SME Seminar in Seoul Nov 2013

Diarienummer 2013-04425
Koordinator Efield AB
Bidrag från Vinnova 21 000 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - januari 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Presentation av Efields erfarenheter som SME i Sverige och vägen från universitetsprojekt till kommersiellt företag har hållits för representanter från svenska och koreanska ICT företag och myndigheter under SME-dagen i Seoul den 11:e november.

Resultat och förväntade effekter

Nya kontakter med andra företag inom ICT samt ökad kunskap om koreanska marknaden vilket på sikt kan förväntas underlätta framtida etablering i Korea.

Upplägg och genomförande

Upplägget på SME-dagen ledde till att väsentligen samma företagspresentationer hölls upp till 3 gånger under dagen, och bara delvis för olika publik. Paneldebatten var väl kort och hade mått bra av en hårdare styrd agenda med förbestämda frågor.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.