Short term effects on biodiversity of forest fertilization: an ecosystem approach

Reference number
Coordinator Sveriges Lantbruksuniversitet - Institutionen för vilt, fisk, miljö
Funding from Vinnova SEK 1 800 000
Project duration December 2008 - February 2015
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2008-00993

Page statistics